Yazi


2020-07-20 12:29:28

WİSC-4 ZEKA TESTİ NEDİR?

 

“Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV”, (kısaca Wisc-4 ya da Wçzö-4) 6 yaş 0 aylıktan 16 yaş 11 aylığa kadar olan çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Bu test; çocuğun yaşının altında ya da üzerinde seyreden yetenekleri tespit edilerek, ihtiyacına göre desteklenmesi ya da yeteneklerine yönlendirmesi amacıyla uygulanır. 

 

    Wisc-4’ün Wisc-r’dan Farkı Nedir?

 

1970’lerde geliştirilen wisc-r testinin aksine norm çalışmaları 2016’da tamamlanmış olan Wisc-4 zeka testi, Türkiye’deki  en kapsamlı ve geçerli zeka testidir.

   

    50 yıl öncesinin çocuklarıyla günümüz çocukları; gelişim görevleri, hızı, ilgi alanları, konuşma ve teknolojiyi kullanma kabiliyeti gibi birçok bakımdan kıyaslanamayacağından bugünün çocuklarını da wisc-r ile ölçmek mümkün değildir.

   

    Neden Zeka Testi Yaptırmalıyım?

   

    Wisc-4 zeka testi; erken yaşta çocuğun potansiyelini keşfederek varsa üstün zekalılık, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite bozukluğu gibi durumları belirleyerek, uygun yaklaşım ve eğitimi almasını sağlamak amacıyla uygulanır. Çok boyutlu bu testin sonuçları sayesinde güçlü ve zayıf yönleri belirlenen çocuk; zayıf yönleri için destek alırken güçlü yanlarına yönelerek gerçek potansiyelini açığa çıkarabilecektir.  Böylelikle hayata uyum, ders başarısı, özgüven gibi konularda hızlı bir gelişim sağlayacaktır.

 

     Hangi Yetenekleri Ölçer?

 

     Sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği, işlemleme hızı olmak üzere 4 ana bölümden oluşan bu testle; sözel ifade, akıl yürütme, idare etme-yönetme, kısa süreli bellek, dikkat, konsantrasyon, hız, manipülasyon, görsel tarama gibi birçok yetenek ölçülür.

    

     Kimler Uygulayabilir?

    

     Wisc-4 zeka testi yalnızca Türk Psikologlar Derneği(TPD)’nin uygulama eğitimini almış psikologlar tarafından, yine bu test için özel hazırlanmış bataryalar aracılığıyla uygulanır.

 

    Ayrıntılı bilgi ve randevu için iletişime geçebilirsiniz.

 

Psikolog / Aile Danışmanı

Gamze ÜNGÖRMÜŞ   

Tags:wisc-4,zekatesti,psikolog,cocukgelisimi,dersbasarısı


Merve Bagadur

Küçük yaşta keşfetmek çok önemli, okuldaki rehber öğretmenimiz yonlendirmisti bizi sağ olsun...

Fatma U

Tabiatını tanıyınca bir kartala hızlı kosamadigi için kizmaktansa uçuşunu geliştirmesi için fırsat sunuyorsun. Çorum'dan gelmistik ama değdi, teşekkürler hocam